Postgame


07/04

0 : 1 Thomas Delaney (5.) 0 : 2 Kasper Dolberg (42.) 1 : 2 Patrik Schick (49.)